เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60-700 KVA (รายวัน / รายเดือน /รายปี)


ยังมีเครื่องเช่าอีกจำนวนมากที่มิได้โชว์ หากต้องการขนาดใดกรุณาติดต่อบริษัท


  • ขนาด 60 KVA

  • ขนาด 170 KVA

  • ขนาด 250 KVA

  • ขนาด 300 KVA

  • ขนาด 400 KVA

  • ขนาด 500 KVA

  • ขนาด 700 KVA